Ladok

Tematräff om resultat

När: 2021-11-16 14:00 - 15:00

Välkommen på tematräff om resultathanteringen i Ladok!

Under träffen kommer vi gå igenom följande:

  • Resultat från enkäten som skickades ut i augusti till personer som arbetar med resultathantering
  • Uppföljning av de uppdaterade rapporterings- och attesteringsvyerna
  • Funktionalitet som tillkommit under hösten
  • Pågående utredningar inom resultat

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till lokala kontaktpersoner och personer som jobbar med att utbilda om rapportering och attestering i Ladok.

Dag: Tisdag, 16 november
Tid:
14:00 – 15:00
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/62183837909
Mötet spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Skicka in frågor senast 12/11
Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till utbildning@ladok.se senast 12/11.