Ladok

Tematräff om nationell helhetslösning för digital examen

När: 2022-06-22 10:00 - 11:00

Välkommen på tematräff om nationell helhetslösning för digital examen!

Målgrupp
Målgruppen är examenshandläggare och andra vid lärosätet som är intresserade av information om digital examen.

Dag:   Onsdag 22  juni
Tid:   
10:00 – 11:00
Plats:
https://gu-se.zoom.us/j/4274965102

Under träffen kommer vi ge en överblick av helhetslösningen, gå igenom vad som är aktuellt just nu samt informera om vad som händer härnäst.

Skicka in frågor senast 2022-06-20
Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till anna.lindgren@chalmers.se senast 20/6.

Mötet spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Välkomna!