Ladok

Tematräff om Lokal märkning i Uppföljning

När: 2022-02-01 10:00 - 11:00

Välkommen till tematräff om Lokal märkning i Uppföljning

Obs! Ny tid p g a krock med annat möte. 

En förbättrad funktionalitet av Lokal märkning i Uppföljning har införts i Ladok, version 1.81. Det innebär att det nu är möjligt att använda lokal märkning på alla typer av utbildning och utbildningstillfällen samt på bevisbenämning och precisering som lärosätet vill följa upp sin verksamhet på. Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff.

Målgruppen är lokala kontaktpersoner och de på lärosätet som ansvarar för och/eller arbetar med uppföljning och då använder rapporterna i Uppföljning.

Under träffen kommer vi att beskriva förändringarna och den nytillkomna funktionaliteten samt vad man behöver tänka på när man t.ex. grupperar utsökningen respektive tar ut rapportunderlag.

Dag: Tisdag, 1 feburari
Tid: 10.00 – 11.00
Plats:
https://ju-se.zoom.us/j/6896221359?pwd=ZmVxMkk0WTVsQTBaUFNBbENxdjNTQT09

Skicka in frågor senast 2022-01-27
Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till utbildning@ladok.se senast 27/1.

Mötet spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.