Ladok

Tematräff om ersättning av informationsbehörigheter

När: 2021-10-21 11:00 - 12:00

Målgrupp för tematräffen är lokala kontaktpersoner och de på lärosätet som ansvarar för att hantera lärosätets behörighetsprofiler. Under träffen kommer vi att beskriva förändringarna som sker i behörighetshantering och gå igenom vad man behöver åtgärda på lärosätet.

Tematräffen hålls på Zoom:

https://ltu-se.zoom.us/j/62808049473?pwd=ZEtCV0swOXBDMnplcUJQOFFIRnJ2QT09