Ladok

Tematräff om digital examen

När: 2023-10-19 10:00 - 11:00

Välkommen till tematräff om digital examen!

Funktionaliteten för digital examen har testats löpande under året och nu närmar sig leverans till lärosätena. Under tematräffen kommer vi att gå igenom vilken funktionalitet som levereras, samt när lärosätena kan börja använda den. Vi kommer även att berätta mer om funktionaliteten för rättelser/ändringar samt visa hur en rättelse/ändring görs i det nya flödet.

Målgrupp

Examenshandläggare och andra vid lärosätet som är intresserade av information om digital examen.

Tid och plats

Dag: torsdag 19 oktober
Tid: 10-11
Plats: https://gu-se.zoom.us/j/4274965102

Mötet spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Mer information om kommande leveranser skickas ut innan mötet så att ni har möjlighet att läsa in er och förbereda frågor inför mötet.