Ladok

Tematräff om att undvika redigeringar i bevisdokument

När: 2022-05-02 13:00 - 14:00

Som förberedelse inför kommande helhetslösning för digitala examensbevis, då bevisdokumentet ska kunna hämtas upp direkt i Ladok för studenter, har ett antal åtgärder genomförts. Dessa handlar om att säkerställa att inga redigeringar ska behöva göras direkt i bevisdokumentet efter att examen utfärdats. Åtgärderna utgår dels från tidigare inkomna supportärenden och diskussioner och dels från avstämningar med lärosätena. Några exempel på sådant som genomförts är att fotnoter inte ska behöva redigeras i dokumentet, att bevisdokumentet ska se presentabelt ut vad gäller radbrytningar etc. och att alla dokument inom ett bevisärende ska kunna slås ihop till ett.

Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff. Under träffen kommer vi gå igenom de åtgärder som genomförts och stämma av att dessa är tillräckliga så att inga behov av redigeringar direkt i dokumentet kvarstår. Målgruppen är främst examenshandläggare men naturligtvis välkomnar vi även andra vid lärosätet som är intresserade av detta.

Dag: måndag 2 maj
Tid: 13:00-14:00
Plats: https://gu-se.zoom.us/j/4274965102

Mötet spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Skicka in frågor senast 2022-04-26 till anna.sandberg.telleus@gu.se så att vi kan anpassa träffen efter detta.