Ladok

Tematräff: Individuella studieplaner

När: 2023-09-29 09:30 - 12:00

Det är dags för den fjärde tematräffen om arbetet med individuella studieplaner för doktorander.

Den här tematräffen kommer till största delen handla om:

  • Resultat från senaste enkäten (från tredje tematräffen)
  • Frågor och svar
  • Tidplan för produktionssättning av ISP utifrån de som förväntas gå in tidigt.

Demo och enkät kommer att handla om:

  • Startsida för främst huvudhandledare, handledare och granskare
  • Utsökning av individuella studieplaner
  • Utsökning av verksamhetsroller (huvudhandledare, handledare och granskare)
  • Tankar om lokal anpassning

Målgrupp

Målgruppen för träffen är personer som administrerar eller arbetar med doktorandernas individuella studieplaner, samt andra intresserade vid lärosätet som vill ha mer information om individuella studieplaner på forskarnivå.

Tid och plats

Dag: Fredag 29 september
Tid: 9:30 – 12:00
Plats: https://umu.zoom.us/j/3246326526?pwd=aUNndjdNcmhPc3g1dDJIZzNGSU1Kdz09

Upplägg för träffen:
09:30-10:15
Paus
10:30-11:00
Paus
11:10-12:00

Mötet spelas in och kommer att finnas tillgängligt på ladok.se i efterhand.