Ladok

Tematräff individuella studieplaner (pass 1)

När: 2023-03-24 09:30 - 10:30

Välkommen på tematräff 2 om individuella studieplaner för doktorander i Ladok!

Arbetet med individuella studieplaner för doktorander fortlöper och nu är det dags för en ny tematräff.

Tematräffen kommer att vara uppdelad på två pass där det första passet tar upp administrationen av ISP dvs. processkonfiguration, behörigheter, utsökning av individuella studieplaner m.m.

Det andra passet handlar om innehållet i ISP dvs. avhandlingsarbete, kurser och konferenser, fritext m.m. Varje pass kommer att vara ca 45 min och frågor besvaras i slutet av varje pass.

Målgrupp

Träffen riktar sig till personer som administrerar eller ansvarar för/arbetar med doktorandernas individuella studieplaner och andra vid lärosätet som är intresserade av information om individuella studieplaner på forskarnivå.

Dag: fredagen den 24 mars
Tid: Pass 1 kl. 09.30-10.30, Pass 2 kl.11.00-12.00
Plats: https://lnu-se.zoom.us/j/63477503324?pwd=YlRPZ1Bvcm5FcE9iRGVXMmJrblh1dz09

Inspelning och presentation

Mötet spelas in och kommer att finnas tillgängligt på ladok.se i efterhand.