Ladok

Tematräff Individuella studieplaner

När: 2023-02-03 10:00 - 12:00

Välkommen på tematräff om individuella studieplaner i Ladok!

Arbetet med individuella studieplaner för doktorander har kommit i gång och vi vill nu berätta om hur långt vi kommit i utvecklingsarbetet. Under träffen kommer vi att visa förslag till processflöde samt visa prototyper för Ladok för personal och Ladok för studenter. Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff.

Målgrupp

Träffen riktar sig till personer som ansvarar för/eller arbetar med doktorandernas individuella studieplaner och andra vid lärosätet som är intresserade av information om individuella studieplaner på forskarnivå.

Dag: fredagen 3 februari 2023
Tid: kl 10.00-12.00
Platshttps://ki-se.zoom.us/j/63829079495

Mötet spelas in och kommer att finnas tillgängligt på ladok.se i efterhand.