Ladok

Tematräff: Hantering av utbildningsutbud (nr 2)

När: 2023-10-19 13:00 - 15:00

Välkommen till den andra tematräffen i en serie av tematräffar om hantering av utbildningsutbud i Ladok!

Teamet som utvecklar stödet för utbildningsplanering har börjat undersöka lärosätenas behov kring planering av ett sammanhållet utbud inför till exempel ett läsår eller en antagningsomgång. Nu bjuder vi in till tematräffar där ni välkomnas att lämna synpunkter på ett strukturerat sätt och samtidigt få se hur systemstödet växer fram baserat på era behov och problem. Under träffen kommer vi att gå igenom vissa antaganden vi har gjort gällande ett sammanhållet utbud. Vi är intresserade av att få in behov som rör både planeringen av ett utbud som sker inom ramarna för ett/flera utbildningsprogram och planeringen av ett utbud som består av fristående kurser.

Målgrupp

Vi riktar oss till personer som arbetar med planering av ett utbildningsutbud på huvudsakligen grund- och avancerad nivå på ett lärosäte där man har börjat eller planerar att börja använda Ladoks funktionalitet för utbildningsplanering. Hanteringen av utbildningsutbudet genomförs av olika roller på lärosätena och därför är vi intresserade av att få synpunkter både från de som arbetar med den tidiga planeringen och de som sitter centralt med till exempel kvalitetsgranskning. För att kunna ta fram ett så bra stöd som möjligt är det viktigt att vi förstår hela kedjan i planeringsarbetet och även fångar upp behoven från användare som har insyn i det tidigaste skedet.

Vi välkomnar:

  • Personer som arbetar med planering av program och kurs inom program och/eller fristående kurs
  • Personer som arbetar med ett utbildningsutbud inför antagning (antagningshandläggare/-samordnare)
  • Ladok-grupper är alltid välkommen

Skicka gärna vidare inbjudan till de som ni tror har intresse av att bidra med sitt perspektiv!

Tid och plats

Dag: torsdagen den 19 oktober 2023
Tid: kl 13:00-15:00
Platshttps://kth-se.zoom.us/j/6862550211
Mötet spelas in och kommer att finnas tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Kontaktperson

Vid eventuella frågor, kontakta Elin Stender,