Ladok

Tematräff: forskarutbildning

När: 2021-04-12 13:00 - 14:30

För att belysa de förbättringar som kan underlätta administrationen för utbildning på forskarnivå bjuder konsortiet in till en tematräff. Under träffen kommer vi visa och berätta om funktionalitet som tillkommit under de senaste åren, så att man på lärosätet får en överblick på hur administrationen på lärosäte kan förenklas.

Lärosätet styr vilka processer man har för administrationen för utbildning på forskarnivå, och därmed vilken funktionalitet som är tillgänglig för respektive användargrupp. Därför är det lämpligt att de lokala kontaktpersonerna, eller andra centrala Ladokhandläggare, deltar på tematräffen. För att sedan kunna sprida relevant information vidare på lärosätet kommer ni under träffen få information om vilket utbildningsmaterial som beskriver respektive funktion.

Dag: Måndag, 12 april
Tid:
  kl 13:00-14:30
PlatsLänk till zoomrum
Mötet spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Skicka in frågor senast 6/4
Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till utbildning@ladok.se senast 6/4.