Ladok

Tematräff: Förändringar i vyer för resultat och aktivitetstillfällen

När: 2022-08-19 13:00 - 14:00

Vyerna för att rapportera och attestera kommer förändras den 14 september (version 2.0), i syfte att följa det nya desginsystemet. Information om designsystemet finns på ladok.se. Under träffen går vi igenom och visar förändringarna.

Förändringar av aktivitetstillfällen görs i två omgångar. I den första omgången, som släpps 22 juni (version 1.94), görs förändringar i deltagarlistan samt loggning. I den andra omgången, som släpps under hösten, kommer förändringar göras i dialogrutan för att skapa aktivitetstillfällen. Under träffen kommer vi ge mer information om förändringarna.

Målgrupp
Lokala kontaktpersoner samt personer som jobbar med utbildning eller support för lärare och studieadministratörer.

Datum: Fredag, 19 augusti
Tid
: 13:00-14:00
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/67534837824?pwd=bEYzMG1RcWlrZkYzVjVjTzgvalliZz09

Skicka in frågor senast 17 augusti
Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till utbildning@ladok.se senast 17 augusti.

Mötet spelas in och kommer publiceras på ladok.se.