Ladok

Tematräff: förändringar i vyer för att rapportera och attestera

När: 2021-08-12 14:00 - 15:30

Vyerna för att rapportera och attestera förändras i version 1.74.0, den 15 september. Under tematräffen ni kommer få information om förändringarna, demo av vyerna samt ges tillfälle att ställa frågor.

Träffen riktar sig främst till lokala kontaktpersoner och personer som jobbar med att utbilda lärare i systemet.

Mötet spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till utbildning@ladok.se senast måndag den 9 augusti.