Ladok

Tematräff: Förändringar i aktivitetstillfälle

När: 2022-09-01 13:00 - 14:00

Under tematräffen som hölls den 19 augusti (länk till inspelning) presenterade vi ett antal förändringar rörande aktivitetstillfälle som kommer införas succesivt under hösten. Den 14 september (version 2.0.0) kommer de första förändringarna införas. Med anledning av det kommer vi hålla en tematräff.

Under mötet kommer vi demonstrera förändringarna och ge tid för att ställa frågor. Vi kommer även berätta om vilka förändringar som planeras längre fram under hösten.

Målgrupp
Lokala kontaktpersoner samt personer som jobbar med utbildning eller support för lärare och studieadministratörer.

Datum: Torsdag, 1 september
Tid: 13:00-14:00
Platshttps://mau-se.zoom.us/j/66074617165

Mötet spelas in och kommer publiceras på ladok.se.