Ladok

Tematräff: Digital examen

När: 2023-11-30 10:00 - 11:00

Välkommen till tematräff om digital examen!

Från och med årsskiftet 2024 kommer funktionalitet för digital examen att finnas i Ladok. Därmed kommer Ladokanslutna lärosäten ha möjlighet att gå över till den nya hanteringen av digital examen. Med anledning av detta bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff.

Under träffen kommer vi att visa hur det nya flödet för examen ser ut i systemet samt informera om övergången i stort.

Målgrupp

Målgruppen är examenshandläggare och andra vid lärosätet som är intresserade av informationen.

Dag och tid

Dag: torsdag 30 november
Tid: 10.00-11.00
Plats:https://gu-se.zoom.us/j/4274965102
Mötet spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Skicka in frågor senast 23 november

Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka frågorna till anna.lindgren@chalmers.se senast 23 november.

Välkomna!