Ladok

Tematräff: Digital examen

När: 2023-06-20 11:00 - 12:00

Välkommen till tematräff om digital examen!

Arbetet med digital examen fortskrider och just nu ligger fokus på att utveckla helt ny funktionalitet för att kunna hantera rättelser och ändringar i Ladok. Denna funktionalitet är en förutsättning för att kunna leverera en komplett lösning för digital examen. För att tydliggöra var vi står idag och vad som återstår av utvecklingsarbetet bjuder Ladokkonsortiet in till en tematräff.

Under träffen kommer vi att ge en lägesbeskrivning samt övergripande information om funktionaliteten för rättelser och ändringar.

Målgrupp

Målgruppen är examenshandläggare och andra vid lärosätet som är intresserade av information om digital examen.

Tid och plats

Dag: tisdag 20 juni
Tid: 11:00-12:00
Plats: https://gu-se.zoom.us/j/4274965102

Mötet spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Skicka in frågor senast 2023-06-16

Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till  senast 2023-06-16.