Ladok

Tematräff 3: Individuella studieplaner

När: 2023-06-09 09:30 - 12:00

Det är dags för en ny tematräff om arbetet med individuella studieplaner för doktorander. Den här tematräffen kommer till största delen handla om vad som kommer finnas att testa i Ladok från och med juni.

Uppföljning av enkätresultat

Tematräff 03 kommer att följa upp enkätresultaten från tematräff 02 för att identifiera gemensamma behov och funderingar. Uppföljningen kommer att inkludera både administrativa och akademiska aspekter, exempelvis avhandlingsarbetet.

Anpassning av processer, roller och behörighetsprofiler till lärosätets behov

Under träffen kommer vi att gå igenom vad som levereras till era test- och utbildningsmiljöer med fokus på hur ni kan anpassa processer, roller och behörighetsprofiler utefter era behov. Vi kommer inte att diskutera innehållet i en individuell studieplan, utan fokusera på konfigurationen av processen i detta första steg.

Stöd genom vägledning/lathund

Ni kommer att få ett vägledning/lathundsdokument på tematräffen. Dokumentet kommer att fungera som stöd när ni ska testa att anpassa processen, roller och behörighetsprofiler.

Målgrupp

Målgruppen för träffen är personer som administrerar eller arbetar med doktorandernas individuella studieplaner, samt andra intresserade vid lärosätet som vill ha mer information om individuella studieplaner på forskarnivå.

Tid och plats

Dag: Fredag 9 juni
Tid: 9:30 – 12:00
Plats: https://umu.zoom.us/j/3246326526?pwd=aUNndjdNcmhPc3g1dDJIZzNGSU1Kdz09
Mötet spelas in och kommer att finnas tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Agenda

09:30-10:15: Kort genomgång av enkätresultaten, med möjlighet till frågor.

10:30-11:00: Genomgång av vägledningsdokumentet.

11:10-12:00: Demonstration av anpassning av processer för ett lärosäte.