Ladok

Tematräff om nya utbildningstyper

När: 2021-11-11 11:00 - 12:00

Syfte
Lämna information om nya utbildningstyper för att hantera deltagande inom utbildning på forskarnivå samt vid utbildningssamarbeten.

Innehåll:
• Genomgång av de nya utbildningstyperna
• Exempel på hur de kan användas

Målgrupp
De på lärosätet som ansvarar för vilka utbildningstyper som lärosätet väljer att använda.

Träffen hålls på Zoom: https://ltu-se.zoom.us/j/61532276868?pwd=M2ZSOVduWGRvNWNsV3pDZHhHRTJwZz09