Ladok

Supportstuga om ny studieavgiftshantering

När: 2023-05-15 13:00 - 14:00

Välkommen på supportstuga om ny studieavgiftshantering!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande den nya studieavgiftshanteringen i Ladok.

Dag: 15 maj
Tid: 13-14
Platshttps://mau-se.zoom.us/j/61158177778
(Obs!, nytt zoom-rum)

Målgrupp
Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner, studieavgiftshandläggare och övriga personer som är intresserade av studieavgifter.

Frågor
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från supportstugorna angående studieavgifter finns nu tillgängligt både på ladok.se och i vägledningen på confluence. Informationen läggs på båda platserna för att göra den lättillgänglig även för de som inte har inloggning till vägledningen.