Ladok

Supportstuga Utbildningsplanering

När: 2023-01-26 10:00 - 11:00

Välkommen på supportstuga!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Vi kommer även demonstrera den planerade funktionaliteten Signalering som ska förbättra integrationsmöjligheterna. Detta kan vara intressant även för integratörer att ta del av.

Målgrupp
Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och personer som är intresserade av utbildningsplanering.

Dag: 26 januari
Tid: 
10-11
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/69707160813

Frågor 
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning.