Ladok

Supportstuga Utbildningsplanering (med SU)

När: 2023-04-20 10:00 - 11:00

Välkommen på supportstuga om utbildningsplanering!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande utbildningsplanering i Ladok. Stockholms universitet kommer berätta om deras arbete med att införa utbildningsplanering och svara på deltagarnas frågor kring det.

Målgrupp
Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner och personer som är intresserade av utbildningsplanering.

Dag: 20 april
Tid: 
10-11
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/69707160813

Frågor 
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning.