Ladok

Supportstuga utbildningsplanering

När: 2022-12-15 10:00 - 11:00

Supportstuga för utbildningsplanering torsdagen den 15 december

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor/support beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Datum och tid: 15 december kl 10.00-11.00
Länk till zoom-rum

Frågor 
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor rörande utbildningsplanering finns i Ladoks vägledning.