Ladok

Supportstuga utbildningsplanering

När: 2022-11-03 10:00 - 11:00

Supportstuga för utbildningsplanering torsdagen den 3 november

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor/support beträffande utbildningsplanering i Ladok.

Datum och tid: 3 november kl 10.00-11.00
Länk till zoom-rum

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se

Det går givetvis bra att  ställa frågor under mötets gång.

Välkommen!