Ladok

Supportstuga Studieavgiftshantering

När: 2023-03-06 13:00 - 14:00

Välkommen på supportstuga!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande den nya studieavgiftshanteringen i Ladok.

Målgrupp
Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner, studieavgiftshandläggare och övriga personer som är intresserade av studieavgifter.

Dag: 6 mars
Tid: 
13-14
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/62765399340

Frågor
Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Svar från tidigare supportstugor finns här: https://ladok.se/ladok/studieavgifter/supportstugor.

Välkommen!