Ladok

Supportstuga studieavgiftshantering

När: 2023-04-24 13:00 - 14:00

Välkommen till supportstugor om ny studieavgiftshantering!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande den nya studieavgiftshanteringen i Ladok.

Målgrupp

Träffarna riktar sig till lokala kontaktpersoner, studieavgiftshandläggare och övriga personer som är intresserade av studieavgifter.

Dag: 24 april
Tid: 13:00 -14:00
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61087857391

Frågor

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till jan.winkle@mau.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från supportstugorna angående studieavgifter finns tillgängligt både på ladok.se  och i vägledningen.