Ladok

Supportstuga: Studieavgifter

När: 2023-06-19 13:00 - 14:00

Välkommen på supportstuga om ny studieavgiftshantering!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande den nya studieavgiftshanteringen i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner, studieavgiftshandläggare och övriga personer som är intresserade av studieavgifter.

Tid och plats

Dag: 19 juni
Tid: 13-14
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/61158177778

Frågor

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till . Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.Frågor och svar från supportstugorna angående studieavgifter finns nu tillgängligt både på ladok.se och i vägledningen. Informationen läggs på båda platserna för att göra den lättillgänglig även för de som inte har inloggning till vägledningen.