Ladok

Supportstuga Studieavgifter för integratörer

När: 2023-03-09 14:00 - 15:00

Välkommen till Supportstuga om studieavgifter för integratörer!

Vi som utvecklar den nya hanteringen av studieavgifter vill gärna få en dialog med de lärosäten som idag har integrationer som rör studieavgifter och de som eventuellt avser att bygga sådana. Under workshopen kommer vi även att svara på frågor beträffande integrationer.

Målgrupp
Träffen riktar sig främst till lokala tekniska kontaktpersoner och integratörer.

Dag: 9 mars 2023
Tid: 14:00 -15:00
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/66605916774

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till mats.kramer@umu.se. Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Ytterligare tillfällen kommer att ges vid behov.