Ladok

Supportstuga

När: 2020-12-03 13:00 - 14:00

Supportstuga för examenshandläggning torsdagen den 3 december

Mötet riktar sig till examenshandläggare och kommer att fokusera på att besvara lärosätenas frågor kring hur examensfunktionerna hanteras i Ladok. Vi kommer också att ge lite tips kring examenshandläggning.

Datum och tid: 3 december kl 13.00-14.00
Länk till zoom-rum

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor senast 27 november till madelene.bergstrom@umu.se

Det går givetvis bra att  ställa frågor under mötets gång.