Ladok

Webbutbildning: Scenarier för tillgodoräknande del 2

När: 2017-12-07 11:00 - 12:00

Vi går igenom några scenarier inom tillgodoräknande där det som tillgodoräknandet grundas på från början inte finns i Ladok.
Detta måste därför läggas in som annat resultat och annan merit.

– Student har läst vid annat svenskt lärosäte som inte finns i nya Ladok och vill tillgodoräkna sig detta.
– Student har varit på utbyte och vill tillgodoräkna sig utländsk utbildning.
– Student vill tillgodoräkna sig yrkeserfarenhet

Webbutbildningen äger rum i e-mötesverktyget Connect: connect.sunet.se/l3_demo.

Utbildningen kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.