Ladok

Webbutbildning: Scenarier för tillgodoräknande del 1

När: 2017-11-21 11:00 - 12:00

Under utbildningstillfället går vi igenom några vanliga scenarier för tillgodoräknande såsom:

  • Student vill tillgodoräkna sig del av kurs
  • Student byter lärosäte och vill tillgodoräkna sig kurser från det tidigare lärosätet

För dig som vill delta i webbutbildningen rekommenderar vi att du förbereder dig genom att:

Webbutbildningen äger rum i e-mötesverktyget Connect: connect.sunet.se/l3_demo.

Den kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.