Ladok

Övergången till utbildningsplanering

När: 2022-11-07 10:00 - 11:00

Välkommen till möte kring övergången till Ladok utbildningsplanering!

För att förstå hur vi kan hjälpa er med övergången till Ladok utbildningsplanering och vilken funktionalitet ni saknar innan ni kan gå över bjuder vi in till ett möte för dialog om detta via Zoom.

Dag: 7 november
Tid:
10:00 – 11:00
Plats:
Zoom

Vi riktar oss till de lärosäten som tror att ni kan börja använda Ladok för utbildningsplanering under 2023 (för att jobba med utbudet inför 2024)