Ladok

Öppen frågestund

När: 2018-03-14 11:00 - 12:00

På agendan finns följande:

  • Mauritz summerar nuläge och nära framtid.
  • Supporten i sommar, synkning av utbildningstillfällen.
  • Prioritering i backloggen efter projektets avslut.
  • Erfarenheter från produktionssättningarna 2018.

Möter äger rum i Connect: https://connect.sunet.se/l3_demo.

Inspelningen kommer du sedan att finna på Ladok.se.