Ladok

NUAK 2017

När: 2017-09-18 10:30 - 2017-09-19 14:30

Konferensen 2017 – meningen med livet eller för vem finns vi till?

Konferensen i Lund tar sikte på att väcka frågor och ge deltagarna nya perspektiv kring utbildningens, lärosätenas och utbildningsadministrationens syfte och mål – lokalt, regionalt och globalt. De gemensamma seminarierna och samtalen leder deltagarna längs en röd tråd som tar avstamp i en mängd olika perspektiv kring en och samma fråga: vad är meningen med allt det här?

Målet med konferensens övergripande tema och seminarier är att vi alla ska höja blicken från vardagens frågor, problem och möjligheter, för att kanske bättre se vår del i en helhet.

De gemensamma passen blandas med kortare och längre valbara seminarier. Och som vanligt är de valbara seminarierna en blandning av väldigt specialiserade och mer generella ämnen.

Anmäl dig till NUAK 2017 här.

Program för NUAK 2017.

Målgrupp
Konferensen riktar sig till verksamma inom utbildningsadministration vid universitet och högskolor såsom handläggare, funktionsansvariga och chefer. Konferensen lockar även andra grupper, t.ex. utredare med ansvar för planerings- och uppföljningsfrågor och systemutvecklare.

På Universitets- och högskolerådets webbplats lägger vi löpande ut information om konferensen på www.uhr.se/nuak2017.

Läs mer om NUAK 2017.