Ladok

Möte med lokala objektägare

När: 2019-10-08 09:00 - 14:00

Objektägarträff Ladok 8 oktober i Stockholm

På agendan:

 • Introduktion och information:
  • Kommande utveckling av Ladok.
  • Aktuella frågor från drift.
  • Senaste nytt från verksamhetsstöd.
 • Nyttoanalys gemensam utbildningsdatabas.
 • Utredning Framtida ägande och styrning av Ladok.
 • Informationssäkerhet.
 • Personuppgiftbiträdesavtal.
 • Funktionen ”Studieavgiftsskyldighet” En fråga inskickad från HV. Material kommer att skickas ut
 • Sammanslagning av identiteter i Ladok.

Inbjudan skickas endast till lokala objektägare vid lärosäten.