Ladok

Möte med de lokala kontaktpersonerna på Zoom

När: 2020-04-01 09:30 - 13:30

Mötet med lokala kontaktpersoner den 1 april hålls denna gång på Zoom

Träffen är till för lokala kontaktpersoner. På mötet informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift samtidigt som en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Datum: 1 april
Tid: 09.30-13.30
Plats: Zoom

Agenda:

9.30 Inledning (5 min)

Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet

09:35 Bevarande av Ladok (15 min)

Information om kontakter och samarbete med lärosätenas arkivarienätverk.

Mauritz Danielsson och Matz-Ola Cajdert, Ladokkonsortiet

09:50 Ändringsbarhet och registervård i Utbildningsinformation (20 min)

Karin Schelén, Ladokkonsortiet

Rast 10 min

10:20 Informationssäkerhet och dataskydd (20 minuter)

Staffan Ekstedt, Ladokkonsortiet

10:40 Så ersätter vi LadokPing (20 min)

Den nationella översikten och integrationer mot externa intressenter

Matz-Ola Cajdert och Carina Ytterström, Ladokkonsortiet

Rast 10 min

11:10 Nationell administration (30 min)

Matz-Ola Cajdert  och Linda Strand Lundberg, Ladokkonsortiet

11:40 Lunch

12:30 Teamen berättar om utvecklingen 2020 (50 min)

Anna Sandberg Telléus, Karin Schelén och Carina Ytterström, Ladokkonsortiet

13:20 Sammanfattning och avslut

Slut 13:30

Efter dagens träff  uppskattar vi om du vill hjälpa oss genom att svara på några frågor om hur mötet var.

Enkäten tar ca 2 minuter.

https://sv.surveymonkey.com/r/BVGP2BP

Stort tack för din hjälp!