Ladok

Ladokträff 31 mars på Zoom

När: 2020-03-31 09:30 - 14:00

Välkommen på Ladokträff på Zoom den 31 mars

Träffen är till för lokala kontaktpersoner, lokal förvaltning, support och utbildning. Vid Ladokträffen informerar vi om utveckling och verksamhetsstöd till lärosäten och en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Zoomrum: https://umu.zoom.us/my/malinz

Tid: 9:30-14:00

9:30 Inledning av konsortiechefen (10 min)
Mauritz Danielsson

9:40 Utvecklingen av Ladok 2020 (30 min)
Mauritz Danielsson och Catherine Zetterqvist Ladokkonsortiet

Rast 10 min

10:20 Emrex – hur får vi med fler utländska lärosäten (10 min)
Tor Fridell, Linköpings universitet

10:30 Stockholms universitet berättar om sin pilot med ansökan om tillgodoräknande i studentgränssnittet(30 minuter)
Johanna Boynton, Nicole Wickman, Rainer Vesterinen och Anna Malmborg Lewis, Stockholms universitet

Rast 10 min

11:10 Aktuellt från UKÄ och SCB (30 min)
Niklas Karlsson, UKÄ och Anna Gärdqvist, SCB

11:40 Högskolan i Dalarna berättar hur det gått att komma igång med Bak- & framgrund (20 min)
Johan Hedman, Högskolan i Dalarna och Janne Johansson, Ladokkonsortiet

12:00 Lunch 50 min

12:50 Aktuella frågeställningar från lärosätena (1 tim)

Presentation av frågeställningar. Lärosätenas svar skickas in till anette.eriksson@kau.se och sammanställs efter mötet och skickas ut till alla deltagare.

  1. Diskussioner om programinriktningar – Lärosäten berättar hur de gjort. Morgan Sandström, Högskolan Kristianstad och Jirina Fahlén Jonsson, Linnéuniversitetet.
  2. Hur gör lärosätena för att få till en rättssäker och uppföljningsbar hantering av tillgodoräknanden?
    Exempelvis att det finns en tydlig ansökan, hänvisning till överklagande, uppföljning av reell kompetens etc? Tor Fridell, Linköpings universitet
  3. Hur jobbar ni med avvikande terminstider? Maria Einler, Göteborgs universitet
  4. Aliashanteringen – hur kan vi samarbeta på bästa sätt med gemensamma studenter? (Exempel student som varit på många lärosäten men ingen aktivitet på länge). Tor Fridell, Linköpings universitet
  5. Administrativt avbrott- Hur gör ni? Morgan Sandström, Högskolan Kristianstad

13:50 Avrundning och sammanfattning (10 min)
Mauritz Danielsson Ladokkonsortiet

14:00 Slut

Efter dagens träff vill vi gärna ha din hjälp med att svara på några korta frågor om hur du tycker att den här Ladokträffen fungerade. Du hittar enkäten här:

https://sv.surveymonkey.com/r/PSFDQTR

Stort tack!