Ladok

Ladokträff

När: 2021-03-24 10:00 - 15:00

Välkommen på Ladokträff!

Onsdagen den 24 mars är det dags för nästa träff.

Plats: Länk till zoom-rum

Tid: 10:00 – 15:00

 

Agenda

Moderator under dagen är Malin Zingmark.

10:00-10:35  Information från konsortiet
Inledning, Mauritz Danielsson, Utveckling av Ladok, Magnus Mörck, Statistik från driften, Staffan Ekstedt. 

10:35-10:45 Paus

10:45-11:10  Aktuellt inom utvecklingen
Nytt Emrex, Tor Fridell, Matz-Ola Cajdert, Bengt Hellström, Gemensamt stöd för utbildningsplanering, Rickard Johansson

11:10-11:20 Paus och reflektioner i smågrupper

11:25-12:00 Lärosätenas erfarenheter
Pilotlärosäten, Hur jobbar konsortiet med mållärosäten och piloter, användarmedverkan, Magnus Mörck

12:00 – 12:45 Lunch

12:45-12:55 Uppstart gruppdiskussion
Genomgång av tema per grupp

13:00-13:30 samt 13:40-14:10 Diskussion i grupp
Utbyte av erfarenheter och stöd till varandra

  • Integrationer
  • Hur har pandemin påverkat vårt arbete?
  • Externa förfrågningar om utlämnande av handlingar från Ladok
  • Årsredovisningen och finansieringsformen S20 (extra finansiering med anledning av Corona)
  • Hur hanterar vi införandet av nya Ladok för studenter? 
  • Stöd nationellt för att ge bättre support lokalt, t.ex filmer, utbildningsmaterial, lathundar, m.m.

14:10-14:20 Fikapaus

14:20-14:50 Panel med styrelsen
Linn Svärd, vice ordförande SFS, Eino Örnfeldt universitetsdirektör SU, Henrik Gyllberg högskoledirektör BTH, Maria Strand SA-chef HiG och Mats Möller IT-chef Kau (Mauritz är moderator under samtalet)

14:50-15:00 Avrundning och sammanfattning
Mauritz Danielsson

Vill vill gärna höra hur du tycker att dagen har varit. Du får gärna svara på vår enkät om hur du upplevde dagen

Svara på enkäten