Ladok

Ladokträff

När: 2022-03-30 09:30 - 12:00

Välkommen på digital Ladokträff 30 mars

Målgrupp
Ladokträffen hålls en gång per år och riktar sig till lokala kontaktpersoner, lokal Ladok-förvaltning och för dig som jobbar med support och utbildning om Ladok.

Vid Ladokträffen informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift. En del av mötestiden är tänkt att användas för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna från olika lärosäten.

Dag:   30 mars
Tid:   
09:30-12.00
Plats:
https://umu.zoom.us/j/63190519809

Agenda
• Inledning, konsortiechef Mauritz Danielsson
• Aktuellt inom utvecklingen av Ladok, strategisk produktägare Magnus Mörck
• Presentation av nya lärosäten i konsortiet, verksamhetsexperter Gunnar Råhlén och Jan Winkle
• Hantering av gamla Ladok, verksamhetsexpert Tor Fridell

Paus med mingel i smågrupper

• Informationssäkerhet i Ladok, verksamhetsexpert Gunnar Råhlén
• Aktuellt inom utveckling av stöd för utbildningsplanering, projektledare Malin Zingmark med flera
• Paus med mingel i smågrupper
• Utveckling av stöd för hantering av betalande studenter, verksamhetsexpert Elisabeth Larsson
• Avslutning

Om ni har önskemål om frågor som ni vill få information om eller ta upp i gruppdiskussionerna, mejla till info@ladok.se.

Välkomna!