Ladok

Ladokinformation

När: 2021-12-16 11:00 - 12:00

Välkommen på Ladokinformation!

Den tidigare annonserade Ladokinformationen den 24/11 är framflyttad till 16/12:

Dag:  16 december
Tid:
11-12
Plats:
Träffen hålls på Zoom: https://umu.zoom.us/j/62195057371

Agenda
Meddelas senare.

Mötet spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.