Ladok

Ladokinformation december 2022

När: 2022-12-15 11:00 - 12:00

Välkommen på Ladokinformation!

Här har du möjlighet att ställa frågor om Ladok.

Dag: 15 december
Tid:
11:00 – 12:00
Plats:
https://ltu-se.zoom.us/my/ladok

Mötet spelas in och kommer finnas tillgängligt på ladok.se efter.

Preliminär agenda

  • Från konsortiets extrastämma 13 december (Mauritz Danielsson)
  • Lärosätesbesök (Mauritz Danielsson)
  • Pågående utveckling av Ladok (Magnus Mörck)
  • Studieavgifter (Elisabeth Larsson)
  • ISP (Katja Taavo)
  • Digital examen (Anna Sandberg Telléus)
  • Införande av utbildningsplanering (Malin Zingmark)
  • Mellanlagring (Mattias Sällström)
  • IT-säkerhetsrevision (Staffan Ekstedt)

Välkommen!