Ladok

Ladokinformation

När: 2021-06-08 10:00 - 11:00

Välkommen på en timmes ladokinformation!

Preliminär agenda:

  • Information från Ladokstämman
  • NUAK 2021
  • Studieavgifter och digitala examensbevis
  • Aktuellt om produkten

Länk till Zoom: https://umu.zoom.us/j/63192905433