Ladok

Ladokinformation

När: 2023-12-20 11:00 - 12:00

Välkommen på Ladokinformation onsdag 20/12 kl 11-12 via zoom då vi summerar året och blickar framåt. Ni får se vår nya webbsida och höra om arbetet med att förbättra tillgängligheten i Ladok för personal. Vi berättar också hur det går med övergången till digital examen och stöd för individuella studieplaner på forskarnivå.

Målgrupp

Alla på lärosätena som är intresserade av övergripande information om Ladok och konsortiets verksamhet.