Ladok

Ladokinformation

När: 2020-06-03 11:00 - 12:00

Länk Zoomrum

Agendan

  • Återkoppling från stämman
  • Enkät om konsortiets verksamhetsstöd
  • Supportinformation
  • Vilka webbläsare stödjer vi
  • Leveranser i samband med terminsstart
  • Status utveckling av Ladok
  • Pilotlärosäten