Ladok

Informationsdag om nya Ladok

När: 2017-05-23 09:00 - 16:00

Informationsdagen om nya Ladok arrangeras även i år på Karolinska Institutet i Solna.

Nedan ser du den planerade agendan för 2017:

9.00 – Fika serveras innan själva träffen startar

9.30 – Välkommen till Informationsdagen
Mauritz Danielsson, konsortiechef, och Johan Sjödin, huvudprojektledare.

9.45 –  På gång inom Konsortiet
Mauritz Danielsson gör en återrapportering från vad som sades på stämman, men går också in på vad som ligger på styrelsens bord och vad som händer framöver inom konsortiet.

10.15 – MIT-miljöer och utbildningsmiljöer/Ny hantering av certifikat
Staffan Ekstedt, ansvarig för applikationsdrift i Ladokkonsortiet, ger oss en inblick i hur man får tillgång till MIT-miljöer och hur planerna ser ut framöver. Han berättar även om vilka utbildningsmiljöer som finns och vilka som kommer att få tillgång till dem, samt om den nya hanteringen av certifikat.

10.45 –  Produktionssättningsplanen
Malin Zingmark, produktionssättningskoordinator, pratar om produktionssättningsplanen och ger tips om hur ditt lärosäte kan förbereda sig på bästa sätt inför en produktionssättning

Bensträckare – 15 min

11.15 – Malmö, hur gick det?
Jan Winkle, Malmö högskola, verksamhetsexpert inom produktionssättningsteamet, berättar om produktionssättningen av nya Ladok och delar med sig av kritiska framgångsfaktorer för att lyckas vid produktionssättning.

12.00 LUNCH serveras

13.00 –  Utbildningsstrategi
Anna Åhnberg, utbildningsansvarig Ladokkonsortiet, ”Strategin för den utbildning och det utbildningsmaterial som konsortiet erbjuder lärosätena har anpassats utifrån den återkoppling vi fått under våren. Vi berättar om strategin, om vilka utbildningsvägar som konsortiet erbjuder till centrala Ladok-personer från lärosätena samt hur vi bygger upp utbildningsmaterial.

13.30 – ”Vägen mot Lund”- utveckling i fas2

Catherine Zetterqvist, huvudproduktägare Ladok3-projektet.

14.15 Bensträckare med fika

14.45 – ”Så här förbereder vi oss på Lunds universitet”
Karim Andersson, lokal projektledare, Lunds universitet

15.15 – Systemdemo där utvalda nyheter i Ladok3 visas

15.45 –  Nya Ladok.se
Presentation av nya Ladok.se.

16.00 Avslutning