Ladok

Webbutbildning: Inför årsredovisning (HST, HPR, återrapporteringskrav)

När: 2017-11-22 11:00 - 12:00

Innehåll: Utbildningen kommer att ha fokus på de uppgifter som ska ingå i lärosätenas årsredovisning enligt regleringsbrevet, exempelvis väsentliga uppgifter och särskilda återrapporteringskrav angående utbildningsutbudet.

Målgrupp för utbildningen är de som arbetar med lärosätets årsredovisning, t.ex. controllers, uppföljningsansvariga, statistikansvariga etc.

Innan utbildningen ska du ha tagit del av relevant dokumentation och webbutbildningar om uppföljning i nya Ladok.

Webbutbildningen äger rum i e-mötesverktyget Connect: connect.sunet.se/l3_demo.

Utbildningen kommer att spelas in och finnas tillgänglig på Ladok.se i efterhand.