Ladok

Heldagsutbildning om uppföljning i Stockholm

När: 2017-12-06 10:00 - 16:00

Onsdag den 6 december bjuder konsortiet in till en heldagsutbildning om uppföljning i nya Ladok.

Utbildningen om uppföljning i nya Ladok kommer ha fokus på uppföljningsdatabasen och informationsobjekten.

Vi kommer att gå igenom innehållet i informationsobjekten, underlaget i uppföljningsrapporterna samt ge exempel på hur du med SQL kan ta ut den information du behöver i uppföljningssyfte.

Målgrupp för utbildningen är de som använder SQL mot databasen (alltså inte BI-verktyg) i syfte att göra uppföljning. Deltagarna förutsätts ha grundkunskaper i SQL.

Innan utbildningen ska du ha tagit del av relevant dokumentation och webbutbildningar om uppföljning i nya Ladok.

Tid: kl 10-16 onsdagen den 6 december

Plats: Tegelbacken konferens, Stockholm

På den här utbildningen har vi plats för drygt 40 deltagare. Vi prioriterar att så många lärosäten som möjligt ska kunna delta och kan därför behöva göra ett urval bland dem som anmäler sig. Sista anmälningsdag är 17 november.

Anmälan skickas in av lärosätets lokala projektledare eller lokala kontaktperson till asa.lindberg@ladok.se.

Vi tar tacksamt emot frågor i förväg som du önskar svar på under utbildningen. Skicka in dem senast 1 december till utbildning@ladok.se.