Ladok

Frågestund om digital examen

När: 2023-01-17 10:00 - 11:00

Välkommen till frågestund om digital examen den 17 januari 2023!

Under tematräffen den 19 december (inspelning finns på ladok.se) gavs övergripande och aktuell information om funktionaliteten för digital examen, som är under utveckling inom Ladokkonsortiet. Frågor, funderingar och återkoppling gällande digital examen tas tacksamt emot i detta skede av utvecklingsprocessen, för att kunna leverera bästa möjliga funktionalitet i slutprodukten. Det är av stor vikt för oss att alla som är intresserade och/eller berörs av funktionaliteten får ta del av samma information på ett tydligt sätt, så att inga oklarheter uppkommer.

Med anledning av detta bjuder vi in till denna uppföljande frågestund om digital examen den 17 januari 2023. Under frågestunden kommer vi i första hand att lyfta de frågor som inkommer i förväg och om utrymme finns tar vi gärna emot spontana frågor under mötets gång.

Dag: 17 januari 2023
Tid: 
10:00 – 11:00
Plats:
https://gu-se.zoom.us/j/4274965102

Skicka in frågor senast den 12 januari
Önskvärt är att ni sammanställer era frågor samt synpunkter och skickar dem. Skicka dem till anna.lindgren@chalmers.se senast 12/1.

Mötet spelas in och finns tillgängligt på ladok.se i efterhand.