Ladok

Extra stämma Ladokkonsortiet

När: 2022-12-13 00:00 - 17:00

Parterna i Ladokkonsortiet kallas härmed till extra stämma tisdagen den 13 december 2022 kl 16.00 – 17.00.

Stämman hålls via Zoom:

https://ltu-se.zoom.us/my/ladok

Styrelsen kallar till extra stämma för att behandla ärendet om konsortialavtal med tillhörande personuppgiftsavtal och personuppgiftsbiträdesavtal.

Dagordning och underlag hittar du här.