Ladok

Digital Ladokträff

När: 2023-03-29 09:30 - 12:00

Målgrupp
Ladokträffen hålls en gång per år och riktar sig till lokala kontaktpersoner, lokal Ladok-förvaltning och för dig som jobbar med support och utbildning om Ladok.

Vid Ladokträffen informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift. En del av mötestiden är tänkt att användas för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna från olika lärosäten.

Dag:   29 mars
Tid:   
09:30-12:00
Plats:
https://mau-se.zoom.us/j/65365716943

Agenda

  • 9:30- 09:50 Konsortiechef Mauritz Danielsson hälsar välkommen och övergripande info.
  • 9: 50- 10:10 IT-säkerhetsrevision Staffan Ekstedt
  • 10:10 – 10:30 Omvärldsspaning Tor Fridell
  • 10:30 – 10:50 Fika och Mingel i breakoutrooms
  • 10:50 – 11:10 Bak och Framgrund Mattias Renehed
  • 11:10 – 11:30 Utbildningsplanering Utvecklingsteamet för utbildningsplanering
  • 11:30 – 11:50 Användarstöd kommande utveckling Klara Nordström och Moa Eriksson

Om ni har önskemål om frågor som ni vill få information om eller ta upp i gruppdiskussionerna, mejla till info@ladok.se.

Välkomna!