Ladok

Demo och information om nya Ladok för studenter

När: 2021-01-13 13:00 - 14:00

Det nya Ladok för studenter är planerat att levereras i version 1.61.0 (17 feb i produktionsmiljön). Efter leveransen kan lärosätena styra när de börjar använda det nya Ladok för studenter.

Under mötet kommer vi demonstrera gränssnittet och ge information om hur lärosätet behöver förbereda sig inför övergången till det nya gränssnittet.

Datum och tid: 13 januari, kl 13-14
Zoomrum: https://mau-se.zoom.us/j/62606584884