Ladok

Supportstuga ny studieavgiftshantering

När: 2023-12-04 13:00 - 14:00

Välkommen på supportstuga om ny studieavgiftshantering!

Under supportstugan kommer vi att svara på frågor beträffande den nya studieavgiftshanteringen i Ladok.

Målgrupp

Träffen riktar sig till lokala kontaktpersoner, studieavgiftshandläggare och övriga personer som är intresserade av studieavgifter.

Tid och plats

Dag: måndag 4 december
Tid: 13-14
Plats: https://mau-se.zoom.us/j/65271274157

Frågor

Du får gärna skicka in frågor i förhand, så att vi har möjlighet att förbereda svaren. Skicka dina frågor till . Det går givetvis även bra att ställa frågor under mötets gång.

Frågor och svar från tidigare supportstugor om studieavgifter finns tillgängligt både på ladok.se och i vägledningen. Informationen läggs på båda platserna för att göra den lättillgänglig även för de som inte har inloggning till vägledningen.